Printfriendly

රූපස්කන්ධය (06 කොටස)

එසේ වුවත් මෙම කරුණ වඩාත් පහදා ගැනීම සඳහා ඔබගේ උපත පිළිබඳව සලකා බලමු. මනුශ්‍යයෙක් වශයෙන් උපත ලැබීමේ දී මුලින්ම හටගන්නාවූ යුක්තානුව නමි තනි සෛලය කලක දී මවගේ ශරීරයෙන් ලබාගන්නා ආහාරයන්ගෙන් පෝෂණය ලබා මිනිස් රූපයක් බවට විකසනය වීම සිදුවේ. මෙම යුක්තානුව නමි තනි සෛලය මවගේ ඩිමිබ සෛලයක් හා පියාගේ ශුක්‍ර සෛලයක් එකිනෙක සමිබන්ධ වීම තුලින් හටගනු ලැබූවක්. එම යුක්තානුව සෑදිමට උපකාරි වු මවගේ හා පියාගේ ඩිමිබ සෛලය හා ශුක්‍ර සෛලය ඔවුන් දෙදෙනාගේ ශරීරයන් තුල අන්තර්ගතව පැවති නිසා එය නිපදවුයේ ඔවුන් ආහාරයට ගනු ලැබූ බාහිර ව පැවති පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ ධාතූන් මඟිනි. මේ ආකාරයෙන් යුත්තානුව නමි සෛලය නිර්මාණය වූයේත්, වර්ධණය හා විකසනය වූයේත් බාහිරව පැවති පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ ධාතූන්ගෙන් සමන්විත ශාකමය හා සතත්වමය ආහාරයන් ගෙනි බැවින්, මෙම ශරිරය සමිපුර්ණයෙන්ම නිපදවනු ලැබූයේ බාහිරව පැවති පඨවි ආදී ධාතු කොටස් සතරින් බව ඔබට පැහැදිලි විය යුතුය.   

මේ ආකාරයෙන්ම ඔබට පෙනී යායුතු වන්නේ මෙම ශරිරයේ ඇත්තාවූ ආධ්‍යාත්මික පඨවි, ආපෝ, තොජෝ, වායෝ ධාතුවත්, බාහිර ගස් ගල්, පර්වත, මුහුද, සුලං, තිරිසන් සතුන්, පණුවන්, පක්ෂින් ආදීන්ගේ ඇති බාහිර පඨවි, ආපෝ, තේජෝ වායෝ ධාතුවත් ධාතූමය වශයෙන් සමාන වන බවයි. මේ ධාතූන් සියල්ල පොදුය යන කරුණ දැන් ඔබට ඉතාම පැහැදිලිව අවභෝධ විය යුතු වනවා. ඒ අනුව මේ සාර්ව පොදු වු පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ යන ධාතූන්  හැදින්වීම සඳහා මහා භූත රූප යන වදන භාවිතා කරනා බව අපි කලින් ද ප්‍රකාශ කර සිටියා. මේ මහා භූත රූපයන් පවතින ආකාරය මත උපදින වර්ණ, ගණ්ධ, රස ආදී උපාදාය රූප 24 ක් ද පවතින අතර මේ සියල්ල පොදුවේ හදුන්වනු ලබන්නේ රූප යන වදන භාවිතයෙනි. මෙම රූප බාහිර වුව ද, ශරිරය තුල අභ්‍යාන්තරික වුව ද එකම වන බැවි ඔබට දැන් වැටහීමට අවශ්‍ය වනවා.

මෙම අවස්ථාවේ දී ඔබගේ අවධානය යොමු කල යුතු තවත් වැදගත් කරුණක් පවතිනවා. ඔබගේ උපත සිදුවීම සමිබන්ධයෙන් සාකචිඡා කරනු ලැබුවේ මෙම කරුණ සමිබන්ධව ඔබගේ අවධානය යොමු කිරීමේ අටියෙනි. මින් පෙර ඔබේ අවධානය යොමු කල පරිදි ඔබ මම  යැයි හදුන්වා ගන්නා මෙම ශරීරය නිර්මාණය වූ ආකාරය පිළිබඳව ඔබට මේවන විට යමි වැටහීමක් පැවතිය යුතු වනවා. ඒ අනුව මේ ශරීරය නිර්මාණය වුයේ මවගෙන් හා පියාගෙන් ලද බාහිර පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ ආදි ධාතු කොටස් වලින් බව ඔබ දන්නා කරුණක්. ඒ අනුව මෙම භාහිරෙන් පැමිණි පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ ධාතු වලින් සමන්විත වූ යුක්තානුව නමි තනි සෛලය වැඩී වර්ධනය වී ඇස්, කන්, නාසා, දිව, හා ශරීරය යන ශරිරාංග ඇතිවුයේ ද බාහිරෙන් පැමිණි පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ ධාතූන්ම ආහාර කර ගැනීමෙනි. මෙසේ ඔබ උපන් පසු ද ඔබ ආහාරයට ගනු ලැබූයේ  බාහිර පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ ධාතූන්ම වන බැවින් ඔබගේ ජීවිත කාලයක් තුල මරණ මොහොත දක්වා ඔබ මම යැයි සලකන්නාවු මේ ශරීරයේ ඔබේ යැයි කියා සත්‍යවශයෙන්ම ප්‍රකාශ කල හැකි අධ්‍යත්මික වූ පඨවි, ආපෝ, තේජො, වායෝ ධාතුවක් නොමැති බව නුවනින් විමසන ඔබට ප්‍රත්‍යක්ෂව යායුතුය. සැබවින්ම කිසි දිනක ඔබට අයත් නොවූ බාහිර වශයෙන් පැමිණ, බාහිර වශයෙන්ම පැවතී, බාහිර ලොවටම එක්වී යන්නා වූ පඨවි ආදී ධාතු කොටස් වැරදි සහගත ලෙස මම, මට අයත් දේ ඒසේම මාගේ යැයි ඔබ විසින් ඇති කර ගන්නා ලද වැරදි දැක්මක් ඔබ තුල පවතින බව මෙහි දී  ඔබට පෙනී යායුතු වනවා. මේ සියළු දුක් වේදනාවන් වලට ඔබ පත් වනුයේ මේ කිසි දිනක ඔබේ නොවූ, මතුවටද ඔබේ නොවන්නාවු පඨවි ආදී ධාතු කොටස් පිළිබඳව ඇතිකරගන්නා ලද වැරදි සහගත දැක්මක් ඔබ තුල පැවතීම හේතුවෙන් බව ඔබට අවභෝධ විය යුතු වනවා. මෙම සංවාදය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යෑම සඳහා ඔබට මේ ඇතිවු දැනුම මහෝපකාරී  වනු ඇත.

මේ අනුව බාහිර වශයෙන් හෝ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් සලකනු ලබන පඨවි ආදී ධාතූන් සතර සමාන බවත්, සැබවින්ම පවතින අධ්‍යාත්මික පඨවි ධාතුවක් නැති බවත් රූපයන්ගේ පරමාර්ථය මෙම ධාතූන් සතර වන බවත්, එම පරමාර්ථ ලක්ෂණය රූපයන් සතුවන සෑම සමිමුති ධර්මයක් තුලම පවතින බවත්, ඒ අනුව මහා භූත රූප සතර උත්සන්නතාවය අනුව ප්‍රකාශ කල හැකි බවත්, සුඛාවභෝධය පිණිස උත්සන්න බව මත පඨවි ආදී ධාතූන්ගේ පැවැත්ම දැන සිටීම ප්‍රමාණවත් වන බවත් යන කරුණු මෙතෙක් සාකචිඡාවේ සාරංශය ලෙස දක්වා  සිටිය හැක.

මේතාක් සාකවිඡා කල කරුණු සියල්ල සැබවින්ම බුද්ධිගෝචරය. ඔබ මෙතෙක් පහදා දුන්නේ රූපකාය සමිබන්ධව පමණක් වන බැවින්, නාම කායේ පරමාර්ථය පිළිබඳව පහදා දෙන මෙන් ඔබට ඇරයුමි කර සිටිනවා..

1 අදහස් හා විමසීමි:

Anonymous said...


තෙරුවන් සරණයි !
නාම කයෙ පරමාර්ථය යන්න ඔබ විමසා තිබුණත් මට ප්රශ්නය ඒතරමි වැටහෙන්නෙ නැහැ.ඒනිසා මම මුලින්ම නාම කය ගැන හදුන්වා දෙන්නමි.
දැන් ඔබ රූප කාය ගැන දන්නවා. නමුත් නාම කාය නැත්නමි රූප කායට වටිනාකමක් නැහැ. හරියට දර කෑල්ලක් වගෙ.මළමිනිය කියන්නෙ ඒවැනි නාම කාය ඉවත්වූ රූප කයක්.
රූප කාය ක්රියාත්මක කරවන්නෙ නාම කය විසින්.නාම යන්නට සිත කියන්නත් පුලුවන්.ඒහෙත් ඒහි කොටස් හතරක් තිබෙනවා. වෙදනා,සංඥා, සංස්කාර විඥාන යනුවෙන්.
වෙදනා කියන්නෙ විදීමි.ඒහි සැප වෙදනා, දුක් වෙදනා, මැදහත් වෙදනා කියා අවස්ථා හතරක් තියෙනවා.
සංඥා කියන්නෙ හදුනා ගැනීමි.සංඥාත් හොද ,නරක ලස්සන ,කැත,ගැහැනියෙක් පිරිමියෙක් යනුවෙන් අපි විවිධ අයුරින් හදුනා ගන්නවා.
සංස්කාර කියන්නෙ සිතුවිලි.ඒම සිතුවිලිද කුසල්, අකුසල්,කුසල් අකුසල් නොවන සිතුවිලි යනුවෙන් බෙදෙනවා.මෙම සිතුවිලි සංචෙතනා නමින්ද හදුන්වනවා.
විඥානය කියන්නෙ දැනීම යනුවෙන් අපිට කියන්න පුලුවන්.
දැන් අපි නාම කයෙ කොටස් දන්නා නිසා ඒය ක්රියාත්මක වන හැටි බලමු.
අපි අැසින් රූපයක් දුටුවිට ඒම රූපය පිළිබදව විඥානයක් පහළ වෙනවා.ඒයට චක්ඛු විඥාන කියා කියනවා.ඉන් පසු අපි ඒම රූපය ලස්සන කැත හොද නරක ගැහැණු පිරිමි වශයෙන් හදුනා ගන්නවා.ඒනමි සංඥා. ඒසෙ හදුනා ගැනීමෙන් පසු අපට වෙදනා උපදිනවා.ඒම වෙදනාවද සැප වෙදනා. දුක් වෙදනා, මැදහත් වෙදනා යනුවෙන් තුන් අාකාර වෙනවා.ඒසෙ වෙදනා දැනීමෙන් පසු ඒ පිළිබදව අපට සිතුවිලි පහළ වෙනවා. හෙවත් සංස්කාර අැති වෙනවා. මෙසෙ තමයි අැස ක්රියාත්මක වෙන්නෙ.

ඉන්පසු. කණ... සොත විඥාන... සංඥා...වෙදනා...සංස්කාර
නාසය... ඝාන විඥාන ...සංඥා ...වෙදනා ...සංස්කාර
දිව ...ජිවිහා විඥාන ...සංඥා ...වෙදනා ...සංස්කාර
කාය ...කාය විඤාන ...සංඥා ...වෙදනා ...සංස්කාර
යනුවෙන් පසිදුරන්ම ක්රියාත්මක වනවා.

මෙලෙසින් තමයි නාම කය ක්රියාත්මක වන්නෙ.මෙසෙ අැත්ත වශයෙන් කරන්නෙ අපව මුලා කරමින් ක්රියාත්මක වීමක්.
තෙරුවන් සරණයි .

Post a Comment

ආරභථ නික්ඛමත - යුඤ්ජච බුද්ධ සාසනේ
ධුනාථ මච්චුනො සෙනං - නාලාගාරං ච කුඤ්ජරො

අරමිභ කරන්න
නික්මෙන්න
බුදු සසුනෙහි පිළිවෙත් පුරමින් යෙදෙන්න
ඇතා බටවන‍ය පොඩි කරන්නාක් මෙන්
මාර සේනාව මඩින්න!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...