Printfriendly

දෙතිස් වන කොටස

 

 තුන් සරණ ගමනින් වදාළ උපසම්පදා කථා

එකල්හි භික්ෂූහු නොයෙක් දිගින් නොයෙක් ජනපදයන්ගෙන් පැවිද්දට කැමැත්තන්ද උපසමිපදාවිමට සුදුස්සන් ද ගෙන එත්. භාග්‍යවත් තෙමේ ඔවුන් පැවිදි කරන්නේය. උපසම්පදා කරන්නේය. එහි භික්ෂූහුද පැවිද්දට, උපසමිපදාවට කැමැත්තොද විඩාවට පැමිණෙත්.  ඉක්බිති විවේකයෙන් යුතුව වැඩහුන්නාවූ භගවත්හුගේ සිතට මෙසේ කල්පනාවක් පහළවිය. මෙකල නුඹලාම දිශාවන්හි ජනපදයන්හි පැවිදි කරව් උපසම්පදා කරව්යයි මම භික්ෂූන්ට අනුදන්නෙම් නම් යෙහෙකැයි කියාය,

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවස් කල විවේකස්ථානයෙන් නැගීසිටියේ මේ නිදානයෙහි මේ කාරණයෙහි භික්ෂු සංයා රුස්කරවා දැහැමි කථාවක් වදාරා මහණුන් ඇමතූසේක. රහෝගතවූ විවේකයෙන් යුතුව වැඩහුන්නාවූ භගවත්හුගේ සිතට කල්පනාවක් පහළවිය. තෙපිම දනව්හි පැවිදි කරව් උපසම්පදා කරව්යයි මම භික්ෂූන්ට අනුදන්නෙම් නම් යෙහෙකැයි, කියායි. මහණෙනි අනුදනිමි. මෙකල තෙපිම දිශාවන්හි ජනපදයන්හි පැවිදි කරව්, උපසම්පදා කරව්
මේසේ පැවිදි කළයුත්තේය. උපසම්පදා කළයුත්තේය. පළමු කොට හිසකේ රවුල ඉවත් කරවා. කසාවත් අඳවා උතුරු සඟළ සිවුර එකස් කොට පොරවා භික්ෂූන්ගේ පා වන්දවා උක්කුටුකයෙන් හිඳුවවා ඇඟිළි බන්දවා මෙසේ කියවයි කියුතුයි. බුදුන් සරණ කොට යමි, දහම් සරණ කොට යම්, සඟුන් සරණ කොට යමි. දෙවනුවද බුදුන් සරණ කොට යෙමි. දෙවනුවද දහම් සරණකොට යෙමි.දෙවනුවද සඟුන් සරණකොට යෙමි. තෙවනුවද බුදුන් සරණකොට යෙමි.තෙවනුවද දහම් සරණකොට යෙමි.තෙවනුවද සඟුන් සරණකොට යෙමි. මේ තුන් සරණාගමනයෙන් පැවිද්ද උපසම්පදාවද අනුදනිමියි , වදාළසේක.

එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වස් වසනසේක් භික්ෂූන් ඇමතූසේක. මවිසින් උපාය වශයෙන් මෙනෙහි කිරීමෙන්ද උපායෙන් මනාසේ සම්ප්‍රධාන වීර්‍ය කිරීමෙන්ද නිරුත්තරවූ අරහත්ඵල විමුක්තිය ලබන ලද්දීය. නිරුත්තරවූ අරහත්ඵල විමුක්තිය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන ලද්දීය. නුඹලාද උපාය වශයෙන් මෙනෙහි කිරීමෙන්ද උපායෙන් මනාසේ සම්ප්‍රධාන වීර්‍ය කිරීමෙන්ද නිරුත්තරවූ අරහත්ඵල විමුක්තියට පැමිණෙව්. නිරුත්තරවූ අරහත්ඵල විමුක්තිය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරව්.
( උපම්සපදා කථාව නිමි )

 භජ්‍රවර්ගික වූ යහළුවන්ගේ කථාව
 එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බරණැස් නුවර සිත් සේ වාසය කොට උරුවෙල් දනව්ව යම්තැනෙක්හිද එතැන්හි චාරිකාවෙහි වැඩිසේක. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මගින් බැහැරව එක්තරා වන ලැහැබෙක් යම්තැනෙක්හිද එතැන්හි වැඩිසේක. වැඩ වනලැහැබට පිවිස එක්තරා ගගසක් මුල වැඩහුන්සේක. එකල තිසක් පමණ යහළුවූ භජ්‍රවර්ගිකයෝ භර්‍යාවන් සහිත වූවාහු වනලැහැබෙහි හැසි රෙත්. එකෙකුහට භර්‍යාවක් නොවීය. ඔහු සඳහා වෙසඟනක් ගෙනෙන ලද්දී විය. එකල්හි වෙසඟන ඔවුන් පමාව හැසිරෙන කල්හි (ඔවුන්ග ) බඩු ගෙන පැන ගියහ.

ඉක්බිති යහළුවෝ යහළුවාගේ වතාවත් කරමින් ස්ත්‍රිය සොයමින් වන ලැහැබෙහි හැසිරෙන්නෝ එක්තරා ගසක් මුල වැඩහුන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දුටුවාහුය. දැක භාග්‍යවතුන්  වහන්සේ යම්තැනෙක්හිද එහි පැමිණියාහුය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මේ කරුණ සැල කළාහුය, කිමෙක්ද ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ස්ත්‍රියක් දුටුසේක්ද? කුමාරවරුනි, තොපට ස්ත්‍රීයකුගෙන් කවර ප්‍රයෝජනද?  ස්වාමීනි, මෙහි තිසක් පමණ වූ භාර්‍යාවන් සහිත වූ භජ්‍රවර්ගීය යහළුවෝ වූ අපි මේ වනලැහැබෙහි හැසිරෙමු. එකෙකුට භාර්‍යවක් නොවූය. ඔහු පිණිස වෙසඟනක් ගෙනෙන ලද්දීය. ස්වාමීනි, ඉක්බිති වෙසඟන අප පමාව හැසිරෙන කලහි අපේ බඩු ගෙන පැන ගියාය. ස්වාමීනි, යහළුවූ අපි යහළුවාගේ වතාවත් කරමින් ස්ත්‍රිය සොයමින් වනලැහැබෙහි ඇවිදිමු
කුමාරවරුනි, නුඹලා කුමක් සිතවුද? නුඹලා යම්හෙයකින් ස්ත්‍රියක් හෝ සොයව්ද, යම්හෙයකින් තමන් හෝ සොයව්ද? (මෙයින්) තොපට කවරක් උතුම්වේද?  ස්වාමීනි, යම්හෙයකින් අපි තමන් සොයන්නෙමු නම් මෙයම අපට උතුම්වේ. ,කුමාරවරුනී එසේ වී නම් හිඳගනුව. ඔඹලාට දහම් දෙසන්නෙමි. ස්වාමීනි, එසේයයි, යහළුවූ භජ්වර්ගිකයෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ එකත්පසෙක හුන්හ.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔවුන්ට පිළිවෙල කථාව වදාළසේක. යම්කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සුදුසු සිත් ඇති, මෘදි සිත් ඇති, නීවරණ රහිත සිත් ඇති, ඔද වැඩි සිත් ඇති ඔවුන් දත්සේක්ද ඒ දේශනාව අසා භික්ෂූන්ගේ සිත් ආශ්‍රවයන් කෙරෙන් ගැණීම් රහිතව මිදිණෝය.
 

0 අදහස් හා විමසීමි:

Post a Comment

ආරභථ නික්ඛමත - යුඤ්ජච බුද්ධ සාසනේ
ධුනාථ මච්චුනො සෙනං - නාලාගාරං ච කුඤ්ජරො

අරමිභ කරන්න
නික්මෙන්න
බුදු සසුනෙහි පිළිවෙත් පුරමින් යෙදෙන්න
ඇතා බටවන‍ය පොඩි කරන්නාක් මෙන්
මාර සේනාව මඩින්න!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...