Printfriendly

විසි නව වන කොටස


යසකුල පුත්හුගේ පැවිද්ද
එකල්හි බරණැස් නුවර සිටුපුත් වූ සිවුමැලි වූ යස නම් කුලපුතෙක් වේ. ඔහුට ප්‍රාසාදයෝ තුනක් වෙත්. එක් ප්‍රාසාදයෙක් හේමන්ත සෘතුවට සුදුසුය. එක් ප්‍රාසාදයෙක් ග්‍රීෂ්ම සෘතුවට සුදුසුය. එක් ප්‍රාසාදයෙක් වර්ෂා සෘතුවට සුදුසුය. යස නම් කුල පුත් තෙමේ වැසි කලට සුදුසු පහයෙහි වැසි කලට අයත් සිව් මසෙහි පුරුෂයන් විසින් වාදනය නොකරන ලද්දා වූ ( ස්ත්‍රීන් විසින්ම වාදනය කළ) තූර්‍යයන් හා හැම ලෙසින් සතුටු වෙමින් යට පහයට නොබසියි. ඉක්බිති පස් කම් ගුණයෙන් යුක්ත වූ හැම ලෙසින් සතුටු වන්නාවූ යස කුලපුත්හට පළමුකොටම  නින්ද පැමිණියාය. සියළු රැ මුලුල්ලෙහිම තෙල් පහන් ඇවිලෙයි.

ඉක්බිති යස කුල පුත් තෙමේ පළමු කොට පිබිද එක් ස්ත්‍රියකගේ කිසිල්ලෙහි වීනාවද එක් තැනත්තියකගේ බෙල්ලේ මිහිඟු බෙරයද එක් තැනත්තියකගේ බෙල්ලේ පණාබෙරයද එක් තැනත්තියකගේ බෙල්ලේ මිහිඟු බෙරයද අවුල් වූ හිසකේ ඇති අන් ස්ත්‍රියක්ද වැගිරෙන කෙළ ඇති අන් ස්ත්‍රියක්ද නන් දොඩන්නාවූ අන් ස්ත්‍රීන්ද අතට පත් අමු සොහොනක් වැනි වූ නිදන්නා වූ ස්වකීය පරිවාර ජනයා දුටුයේය. දැක යස නම් කුල පුත්හට ආදීනවය පහළවිය. සසර කලකිරීමෙහි සිත් පිහිටියේය.


ඉක්බිති යස නම් කුල පුත් තෙමේ, පින්වත්නි, ඒකාන්තයෙන් (තෘෂ්ණා ආදී ක්ලේශයන් විසින් ) පීඩා කරන ලද්දේය. පින්වත්නි, ඒකාන්තයෙන් (තෘෂ්ණා) ක්ලේශයන් විසින් දැඩි කොට ගන්නා ලද්දේයයි වැනුයේය. ඉක්බිති යස කුල පුත් තෙම රන් මිරිවැඩි සඟල පය ලා නිවසේ දොර යම් තැනෙක්හිද එහි පැමිණියේය. අමනුශ්‍යයෝ යස කුල පුත්හුගේ ගිහිගෙන් නික්ම සස්නෙහි පැවිද්දට කිසිවෙක් අනතුරු නොකෙරේවායි දොර හැරියෝය. ඉක්බිති යස කුල පුත්තෙම නුවර දොර යම් තැනෙක්හිද එහි පැමිණියේය. ඉක්බිති යස කුල පුත් තෙම ඉසිපතන නම්වූ මෘගදාය යම්තැනෙක්හිද එහි පැමිණියේය.
එසමයෙහි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අළුයම වේලෙහි නැගී සිට එළි මහනෙහි සක්මන් කරන සේක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එන්නාවූ යස කුල පුතු දුරදීම දුටුසේක. දැක සක්මනෙන් ඉවත්වී පණවන ලද අසනෙහි වැඩහුන්සේක. එකල යස කුල පුත් තෙම බුදුන්ට නුදුරු තැන සිටගෙන, භවත්නි, ඒකාන්තයෙන් තෘෂ්ණාදී ක්ලේශයන් විසින් පීඩා කරන ලද්දේය, ඒකාන්තයෙන් දැඩි කොට ගන්නා ලද්දේයයි, උදන් වැනුයේය.

එකල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යස කුල පුතුට, යසය, මේ වනාහි (තෘෂ්ණාදී ක්ලේශයන් විසින්) පීඩා නො කරන ලද්දේය, මේ (තෘෂ්ණාදී ක්ලේශයන් විසින්) දැඩි කොට නොගන්නා ලද්දේය. යසය, එව, හිඳුව, නුඹට දහම් දෙසන්නෙමියි , වදාළසේක. එකල යස කුල පුත් තෙමේ මේ වනාහි පීඩා නොකරන ලද්දේය, මේ වනාහි දැඩි කොට නොගන්නා ලද්දේයයි සතුටුවූයේ ඔදවැඩියේ රන් මිරිවැඩි සඟලින් ඉවත්වී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම්තැනෙක්හිද එහි පැමිණියේය. පැමිණ බුදුන් වැඳ එකත්පසෙක හුන්නේය. එකත්පසෙ හුන්නාවූ යස කුලපුත්හට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිවෙල කථාව වදාළසේක. එනම් දාන කථාවද, සීල කථාවද, ස්වර්ග කථාවද, කාමයන්ගේ දොස්ද, ලාමක බවද, කෙළෙසීමද, ගගිහිගෙන් නික්මීමේ අනුසස්ද, ප්‍රකාශ කළසේක. යම් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කාමච්ඡන්දය පහවීමෙන් නිරෝගී සිත් ඇති, නොවසන ලද සිත් ඇති, නොහැකුළුණු සිත් ඇති, සම්‍යක් ප්‍රතිපත්තියෙහි යෙදුණු සිත් ඇති, යස කුල පුතු දත්සේක්ද, එකල බුදුවරයන් තමන්ගේ නුවණින්ම දක්නා ලද යම් ධර්මදේශනාවක් වීද (සාමුක්ඛංසික දේශනාව) දුක්ඛ සත්‍යද, සමුදය සත්‍යද, නිරෝධ සත්‍යද, මාර්ග සත්‍යද යන සිව්සස් දහම් ප්‍රකාශ කළසේක.
පහවූ කිළුටු ඇති පිරිසිඳු වස්ත්‍රයක් මනා කොට සායම් පොවන්නේ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම යස කුල පුත්හට අස්නෙහිම හටගැනීම් ස්වභාවය වූ යම් කිසිවක් වීද සියල්ල නිරිද්ධ වීම ස්වභාව ඇතියයි රාගාදී දූවිලි රහිත වූ පහවූ කෙළෙස් නම් කිළුටු ඇති සොවාන් මාර්ගඥානය උපන්නේය.

ඉක්බිති යස කුල පුත්හුගේ මව් තොමෝ පහයට නැගී යස කුල පුත්හු නොදක්නී සිටු ගැහැවි තෙමේ යම්තැනෙක්හිද එහි ගියාය. ගොස් සිටු ගැහැවියට ගෘහපතියාණෙනි, නුඹගේ

පුත්වූ යස තෙමේ නොදක්නා ලැබෙ යයි කීය. ඉක්බිති සිටු ගැහැවි තෙමේ සිව්දිගට අසුන් නැගි දුතයන් පිටත් කොට තෙමේම මිගදාය නම් වූ ඉසිපතනය යම් තැනෙක්හිද එහි ගියේය. සිටු ගගැහැවි තෙමේ රන්මිරිවැඩි සඟලගේ සටහන දුටුයේමය. දැක එය අනුව ගගියේය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එන්නාවූ සිටු ගෘහපතියා දුරදීම දුටුසේක. දැක භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙබඳු සිතෙක් වීය, මෙහි හුන්නාවූ සිටු ගැහැවි තෙමේ මෙහි හුන්නාවූ යස කුල පුතු යම් සේ නොදක්නේද මම එබඳු සෘද්ධියක් කරන්නෙම් නම් යෙහෙකැයි, යනුයි. ඉක්බිති භාග්‍යවත් තෙමේ එබඳු සෘද්ධියක් කළේය.

ඉක්බිති සිටු ගගැහැවි තෙමේ භාග්‍යවත් තෙමේ යම්තැනෙක්හිද එතැන්හි ගියේය. ගොස් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ සැල කළේය, ස්වාමීනි, කිමෙක්ද? භාග්‍යවත් බුදුරජාණෝ යස කුල පුතු දිටුසේක්ද? ගෘහපතිය, එසේවී නම් හිඳුව, මෙහි හුන් නුඹ ඒකාන්තයෙන් මෙහි හුන්නාවූ යස කුල පුත්හු දක්නෙහිය.

එකල්හි සිටු ගගැහැවි තෙමේ, මම මෙහිම හුන්නෙමි. මෙහි හුන්නාවූ යස කුල පුතු දකින්නෙමියි. සතුටුවූයේ ඔද වැඩියේ බුදුන් වැඳ එකත්පසෙක හුන්නේය. එකත්පසෙක හුන්නාවූ සිටු ගැහැවිහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිවෙල කථාව වදාළසේක.  සොවාන් මාර්ගය සාක්ෂාත් කල  සිටු හැගැවි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය  සැල කළේය. ස්වාමීනි, ඉතා යහපත්ය ස්වාමීනි,ඉතා යහපත්ය. ස්වාමීනි, යම්සේ යටිකුරු කරන ලද්දක් යම්සේ උඩුකරන ලද්දේද, වසන ලද්දක් යම්සේ විවෘත කරන්නේද, මං මුලාවූවෙකුහට යම්සේ මඟ කියන්නේද, ඇස් ඇත්තෝ රූප දකින්නාහුයයි අඳුරෙහි තෙල් පහන් දරන්නේද, එපරිද්දෙන්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් ක්‍රමයෙන් ධර්මය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේය. ස්වාමීනි, මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේද, ධර්මයද, සංඝයාද, සරණ කොට යෙමි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අද පටන් දිවිහිම් කොට සරණ ගියාවූ මා උපාසකයෙකු කොට දරණසේක්වා හෙතෙමේම ලෙව්හි පළමු කොට ( තුන් සරණ ගිය ) උපාසක විය.
සාදු සාදු සාදු!!!
ඉක්බිති පියහට දහම් දෙසනු ලබන කල්හි දුටු පරිදි අවබෝධ කල පරිදි ආර්‍යභූමිය හොඳින් සලකන්නාවූ යස කුල පුත්‍රගේ සිත තෘෂ්ණාදී ගැණීම් රහිතව කාමාදී ආශ්‍රවයන් කෙරෙන් මිදුණේය. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙබඳු සිතෙක් විය. පියහට දහම් දෙසනු ලබන කල්හි දුටු පරිදි අවබෝධ කල පරිදි ආර්‍යභූමිය ප්‍රත්‍යවෙක්ෂා කරන්නාවූ යස කුල පුත්‍රගේ සිත කාමාදී ආශ්‍රවයන් කෙරෙන් ගැණීම් රහිතව මිදුණේය. යස කුල පුත් තෙම පෙර ගිහිවූයේ යම් සේද එපරිද්දෙන් ගිහි වී කම් සැප විඳීමට නොසුදුසුම වේ. මම සෘද්ධිය හැර ලන්නේම් නම් යෙහෙකැයි,

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සෘද්ධිය සංසිඳව්සේක. සිටු ගැහැවි තෙමේ හුන්නාවූ යස කුල පුතු දුටුයේමය. දැක යස කුල පුතුට මෙසේ කීය.  පුත්හු යස, ඔබගේ මව් තොමෝ වැළපීම් හා සෝකයට පැමිණියාය. මවගේ ජීවිතය දෙව.

එකල්හි යස කුල පුත් තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දෙස බැලුවේය. එකල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිටු ගැහැවියාට මේ කරුණ වදාළසේක.  ගෘහපතිය, කුමකැයි සිතන්නෙහිද ? යස කුල පුතු ඔබ මෙන්  ඥානයෙන්ද,  දර්ශනයෙන්ද, ආර්‍යසත්‍ය ධර්මය දක්නා ලද්දේය. අවබෝධ කරන ලද පරිදි ආර්‍යභූමි ප්‍රත්‍යවෙක්ෂා කරන්නාවූ යස කුලපුත්හුගේ සිත කාමාදී ආශ්‍රවයන් කෙරන් ගැණීම් රහිතව මිදුණේය. ගෘහපතිය, යස කුල පුත් තෙම පෙර ගගිහිවූයේ යම්සේද එමෙන් ගිහි වූ කම් සැප විඳින්ට සුදුස්සෙක් වේද ? ස්වාමීනි, සුදුසු නොවේමය.

ගෘහපතිය, යස කුල පුත්‍රයා විසින් ශෛඛ (යට තුන් මඟ) නුවණින්ද, යට තුන් මග දැක්මෙන්ද, චතුරාර්‍ය සත්‍ය ධර්මය ඔබ විසින් මෙන් දක්නා ලදී. දිටු පරිදි දත් පරිදි ආර්‍ය භූමිය, අවබෝධ කරන්නාවූ ඔහුගේ සිත තණ්හා වශයෙන් නොගෙන ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදුණේය. ගෘහපතිය, යස කුල පුත්‍ර තෙම පෙර ගිහි කලමෙන් ගිහි වී කම් සැප විදින්නට නුසුදුසුමය. යම්සේ යස කුල පුත්හුගේ සිත ආශ්‍රවයන් කෙරෙන් ගැණීම් රහිතව මිදුණේද, ස්වාමීනි, යස කුල පුත්හට එය ලාභයෝ වෙත්. ස්වාමීනි, යස කුල පුත් විසින් මනාකොට ලබන ලද්දේය. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පසු මහණවූ යස කුල පුතු සමඟ අද මාගේ බත ඉවසන සේකවා.  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිශ්ශබ්දතාවයෙන් ඉවසූසේක.

ඉක්බිති සිටු ගැහැවි තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඉවසීම දැන හුනස්නෙන් නැගිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හොඳින් වැඳ පැදකුණු කොට ගියේය. එකල්හි යස කුලපුත් තෙමේ සිටු ගැහැවියන් ගිය නොබෝ වේලාවෙකින්, ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත මම පැවිද්ද ලබන්නෙමියි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සැල කළේය. උන් වහන්සේ , මහණ, එව් ධර්මය මොනවට දෙසන ලද්දේය. මොනවට දුක් කෙළවර කිරීම පිණිස බ්‍රහ්චර්‍යයෙහි හැසිරෙවයි, වදාළසේක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනයම ආයුෂ්මත්හුට උපසම්පදාව විය. එකල්හි ලෙව්හි රහත්හු සනමක් වෙත්.
(යසකුල පුත් පැවදි කථා නිමි)

0 අදහස් හා විමසීමි:

Post a Comment

ආරභථ නික්ඛමත - යුඤ්ජච බුද්ධ සාසනේ
ධුනාථ මච්චුනො සෙනං - නාලාගාරං ච කුඤ්ජරො

අරමිභ කරන්න
නික්මෙන්න
බුදු සසුනෙහි පිළිවෙත් පුරමින් යෙදෙන්න
ඇතා බටවන‍ය පොඩි කරන්නාක් මෙන්
මාර සේනාව මඩින්න!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...